HELP!

ORDER & SHIPPING

ข้อตกลงการใช้บริการ

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ www.thecontinuum.cc เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน ในการเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการที่ได้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดของท่านลงในเว็บไซต์ทางบริษัทจะทำการเก็บข้อมูล โดยถือว่าท่านได้ยอมรับว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่จะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเป็นอันขาด เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทได้ทำการประสานงานหรือว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง สำหรับการใช้บริการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน บริษัทฯ จะกำหนดข้อตกลงกันกับผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยงานนั้น ๆ ในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

ท่านยอมรับว่าจะไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น ๆ การกระทำการใดที่ขัดต่อกฎหมาย และไม่นำเข้าข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบุคคลอื่น และก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงขึ้นสู่เว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศิลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

ติดต่อเรา

The Continuum Office

ที่อยู่ : เลขที่​ 2​ ซอย​สุข​สวัสดิ์​ 5 ถนน​สุข​สวัสดิ์​ แขวง​บางปะ​กอก เขต​ราษฎร์​บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

อีเมล: Hello@thecontinuum.cc

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1.เลือกสินค้าที่คุณต้องการ

2.ตรวจเช็คสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

 • กรณีลูกค้ายังไม่เป็นสมาชิกให้ลูกค้าคลิก “สมัครสมาชิก” ก่อน หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้วระบบจะทำการสั่งซื้อเข้าระบบอัตโนมัติต่อโดยไม่ต้องเลือกสินค้าใหม่

3.กรอกรายละเอียดการออกบิล (หากต้องการ)

 • ลูกค้ากรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.กรอกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า

 • หากลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าที่อยู่เดียวกับที่ออกบิล ให้คลิกที่ “จัดส่งที่อยู่เดียวกับในใบวางบิล”
 • หากลูกค้าต้องการจัดส่งที่ใหม่ ให้คลิกที่ “สร้างที่อยู่การจัดส่งใหม่”

5.เลือกวิธีการทำชำระเงินและยืนยันการชำระเงิน

 • เลือกวิธีการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
 • เลือกวิธีการชำระเงิน ผ่านการโอนระหว่างธนาคาร
 • เลือกวิธีการชำระเงิน ผ่าน PayPal

6.แจ้งชำระเงิน

 • ลูกค้ากรอกข้อมูลการโอนเงินตามรายละเอียดที่แสดงผล
 • ยืนยันการทำชำระเงิน
 • หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และแจ้งสถานการณ์จัดส่งสินค้าต่อไป

ช่องทางการชำระเงิน

1.การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต :xxx

2.การชำระเงินผ่านการโอนระหว่างธนาคาร :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
223-258363-0
ชื่อบัญชี บริษัท เดอะ คอนทินิวอัม จำกัด

3.การชำระเงินผ่าน PayPal :xxx

การจัดส่งสินค้า

ในประเทศ
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า

ต่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับน้ำหนักสินค้า

วิธีการและระยะเวลาในการจัดส่ง

กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี
สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากการชำระเงินแล้ว

นอกพื้นที่การจัดส่งจังหวัดข้างต้น
สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากการชำระเงินแล้ว

หมายเหตุ :

– สำหรับสินค้าบางรายการที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักเยอะ อาจมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายละเอียดของสินค้านั้น ๆ

– กรณีทำรายการสั่งซื้อตั้งแต่เวลา 15.00 น.ของวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธของสัปดาห์ต่อไป  

– สินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอผลิตสินค้า และอาจส่งผลให้มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะไม่เกิน 7 วันทำการ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

 1. คลิกที่ ข้อมูลการสั่งซื้อ / รายการสั่งซื้อของฉัน
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ The continuum ที่ Hello@thecontinuum.cc

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ The continuum ที่ Hello@thecontinuum.cc

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.thecontinuum.cc และช่องทางออนไลน์ของ The Continuum โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไข

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ Hello@thecontinuum.cc หรือทาง Call Center : 087-168-2888 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ รวมถึงต้องไม่เข้าเงื่อนไขสินค้างดรับคืน

1.3. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ขนาด สี หรือสินค้าหมดอายุ เป็นต้น

1.4. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

1.5. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

2. ที่อยู่การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ลูกค้าต้องทำการแนบหลักฐานการชำระเงินและใบกำกับภาษี (ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษี) / หลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น และจัดส่งมาที่ The Continuum Office เลขที่ 14 ซอย นครเกษม 5 แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าและหลักฐานต่างๆ)

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทางบริษัทขนส่งต่าง ๆ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน /ใบกำกับภาษี ในกรณีลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัทฯแล้ว (การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลาประมาณ 7-10 วันทำการ

– สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของร้านค้าดังกล่าวจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 7 วัน ทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า เพื่อยืนยันสถานภาพการคืนสินค้า 

– การเปลี่ยนหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

4. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

4.1 กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทำการ Void ให้ลูกค้า

4.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้วหรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทำการส่งหลักฐานการชำระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping